Posted on: สิงหาคม 24, 2020 Posted by: Carter Simmmons Comments: 0

แทงหวยลอตโต้ (LOTTO) คืออะไร?

ลอตโต้ (Lotto) เป็นรูปแบบการเสี่ยงโชคแบบหนึ่งที่นิยมในต่างประเทศ ซึ่ง ณ ตอนนี้ เดือนมิถุนายน 2562 ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำลังนำลอตโต้มาพิจารณาเพื่อใช้ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลควบคู่แบบปกติ

แทงหวยลอตโต้ (Lotto) เล่นยังไง?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

แทงหวยลอตโต้ (LOTTO) คืออะไร?ลอตโต้ (Lotto) เป็นรูปแบบการเสี่ยงโชคแบบหนึ่งที่นิยมในต่างประเทศ ซึ่ง ณ ตอนนี้ เดือนมิถุนายน 2562

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

โดยรูปแบบที่นิยมใช้คือ ระบบชุดตัวเลข โดยทางผู้ซื้อลอตโต้ จะต้องเป็นผู้เลือกตัวเลขที่ต้องการจะเสี่ยงดวง เช่นอย่างที่ประเทศญี่ปุ่น มีลอตโต้แบบ 6 บอล ที่จะมีหมายเลข 1 – 43 อยู่ในใบลอตโต้ แล้วให้ผู้ซื้อเป็นคนเลือกแทงจำนวน 6 หมายเลข เมื่อมีการออกรางวัลแล้ว ตัวเลขตรงกับที่ผู้ซื้อเลือกไว้ ก็จะได้รับเงินรางวัล

จำนวนเงินรางวัลนั้น จะผันแปรไปตามความยากง่ายของชุดตัวเลขที่ใช้ บางประเทศอาจจะเป็นการเลือกตัวเลขจากหลายๆ ชุด เช่น ของประเทศเยอรมนี ลอตโต้ 1 ใบมีทั้งหมด 10 ชุด แต่ละชุดจะมีตัวเลข
1-49 ให้ผู้ซื้อเลือกกา (ดูตามรูปด้านล่าง)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =